Regionalia


 

Jak zamawiać?

 

 1. Otwórz katalog OPAC WWW.
 2. Wybierz zakładkę "Wyszukiwanie szybkie".
 3. Rozwiń listę i wybierz oznaczenie naszej filii F8Wyp.
 4. Przepisz numer znajdujący się przy tytule oraz kliknij "szukaj".
 5. Postępuj tak jak przy zamawianiu innych dokumentów.

 

 

Warka

 

 1. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Warce : przyczynek do dziejów miasta i regionu / Remigiusz Matyjas. Grójec: 2008. Sygnatura: 11132, 11133.

 2. 40 lat Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce : bohater, historia i perspektywy rozwoju : materiały z polsko-amerykańskiego sympozjum w Warce-Winiarach 13-16 października 2007 = Forty Years of the Casimir Pulaski Museum in Warka : the hero, history and perspectives for development : papers from the Polish-American Symposium in Warka-Winiary October 13-16, 2007 / pod red. Iwony Stefaniak.Warka: 2007. Sygnatura: 10422, 10423, 10424, 10425, 10426 - czytelnia.

 3. Bitwa pod Warką 1656 r. : historia, literatura i tradycja : materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej w 350. rocznicę Bitwy pod Warką 1656 r., 7 kwietnia 2006 r. w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce / pod red. Remigiusza Matyjasa i Iwony Stefaniak. Warka: 2011. Sygnatura: 12798.

 4. Bitwa pod Warką w roku 1656 / [rys. Krzysztof Wyrzykowski, scen. i tekst Anna i Leszek Owczarczykowie]. Warka: 2013. Sygnatura: 14028, 14029, 14030. (komiks)

 5. Dzieje Warki 1321-1971 : studia i materiały : praca zbiorowa / red. Benon Dymek [et al.]. Warszawa: 1975. Sygnatura: 7374, 13524, 13525.

 6. Grójec, Warka i okolice / Janusz Żmudziński ; Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Warszawa: 1965. Sygnatura: 1222.

 7. Miasto, miasto rodzinne... : pieśni i piosenki o Warce (i nie tylko) przez Warecczan, (i nie tylko) uczynione / [aut. Małgorzata Domańska et al. ; oprac. muz. Marek Wawro ; wstęp Artur Kaczmarek, Marek Wawro]. Warka: 1998. Sygnatura: 4223.

 8. Nadzieja, męstwo i śmierć : powstańcza wiosna oddziału Kononowicza / [rys. Jacek Przybylski, scen. i tekst Anna i Leszek Owczarczykowie]. Warka: 2012. Sygnatura: 14031, 14032. (komiks)

 9. Opis miasta Warki / Wincenty Hipolit Gawarecki ; [oprac. wydaw. Wanda Szeląg ; red. Zdzisław Szeląg]. Grójec: 2007. Sygnatura: 9869, 9870.

 10. Polscy ilustratorzy w Stanach Zjednoczonych = Polish illustrators in USA : Casimir Pulaski Museum Warka - Winiary Poland : October - December 2003 / [tekst katalogu Lech Grabowski; tł. Albert Wdowczyk]. Warka: 2003. Sygnatura: 6413.

 11. Polacy w zaraniu Stanów Zjednoczonych / Longin Pastusiak. Warszawa; 1992. Sygnatura: 2954.

 12. Powstanie Styczniowe na Zachodnim Mazowszu : praca zbiorowa / pod red. Anny Słoniowej ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Towarzystwo Miłośników m[iasta] Warki. Warszawa: 1987. Sygnatura: 6412.

 13. Solidarność : Warka : 1980 - 2005 : fakty i wydarzenia / Maria i Andrzej Gut. Radom: 2009. Sygnatura: 12277.

 14. Warka / [teksty Agnieszka Krawczyk ; Urząd Miejski w Warce]. Warka: 2002. Sygnatura: 450B, 451B.

 15. Warka : Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego : z dziejów miasta / Anna Kornatek. Warka: 1996. Sygnatura: 4962, 12477.

 16. Warka : oficjalny informator miejski / [red. naczelny Androna Senska]. bydgoszcz: 1993. Sygnatura: 7084.

 17. Warka - Gniezno 1656 / Paweł Skworoda. Warszawa: 2003. Sygnatura: 6882.

 18. Warka i okolice / Roman Wojciechowski. Warszawa: 1951. Sygnatura: 12766.

 19. Warka i okolice = Warka and its environs / Anna Kornatek, Janusz Żmudziński ; [przekł. na jęz. ang. Mirosław Luboń]. Warszawa: 1979. Sygnatura: 10037, 12141.

 20. Warka miasto Pułaskiego. Warszawa: 1960. Sygnatura: 2848.

 21. W winiarskiej ławie / [red. Jadwiga Majewska et al.]. Warka: 2007. Sygnatura: 10005.

 

Biograficzne

 

 1. Casimir Pulaski / Jan Stanisław Kopczewski ; [transl. from Pol. by Christopher Bobinski]. Warszawa: 1980. Sygnatura: 6410. - pozycja anglojęzyczna.

 2. Kazimierz Pułaski (1745-1779) / Antoni Lenkiewicz. Warszawa; 2004. Sygnatura: 6870, 10199, 10200.

 3. Kazimierz Pułaski w 230. rocznicę śmierci : materiały z sesji naukowej zorganizowanej 7 grudnia 2009 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie / pod red. Iwony Stefaniak i Karola Kucharskiego. Warka: 2011. Sygnatura: 12505.

 4. Kazimierz Pułaski w polskiej i amerykańskiej świadomości : materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej w Warce-Winiarach, 8-10 października 1997 r. / pod red. Janusza Maciejewskiego, Ewy Bem-Wiśniewskiej i Jacka Wójcickiego ; [teksty tł. Dariusz Wiśniewski, Peter Obst, Aleksandra Rodzińska-Chojnowska]. Warszawa: 1998. Sygnatura: 10209.

 5. Kościuszko, Pułaski i inni / Longin Pastusiak. Toruń: 2003. Sygnatura: 6408, 6409.

 6. Ks. Marceli Ciemniewski 1862-1927 : świat z przełomu epok / Remigiusz Matyjas. Warka: 2013. Sygnatura: 14008.

 7. Piotr Wysocki / Tadeusz Łepkowski. Warszawa: 1972. Sygnatura: 5956.

 8. Piotr Wysocki : bohater w cieniu historii / [rys. Jacek Przybylski, scen. i tekst Anna i Leszek Owczarczykowie]. Warka: 2011. Sygnatura: 14033, 14034. (komiks)

 9. Salve Wysocki / Piotr A. Tusiński [et al.] ; red. i oprac. Maria i Andrzej Gut. Radom: 2008. Sygnatura: 11560.

 10. Stefan Czarniecki 1599-1665 / Adam Kersten. Lublin: 2006. Sygnatura: 10213.

 11. Władysław Matlakowski : lekarz, pisarz, uczony / Janusz Kapuścik ; Fundacja im. Ludwika Rydygiera. Warszawa: 1995. Sygnatura: 6411.

 12. Wspomnienia z życia przeszłego i teraźniejszego : (1850-1895) / Władysław Matlakowski ; z rps. do dr. przygot., przedm. i koment. opatrzył Janusz Kapuścik.  Wrocław: 1991. Sygnatura: 3572, 11563.