Wykaz czasopism prenumerowanych przez bibliotekę w 2015 r.


 

  1.  Biblioteka w Szkole

  2. Nauczanie Początkowe

  3. IT w Edukacji

  4. Pedagogika Społeczna

  5. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze

  6. Psychologia w Szkole

  7. Wychowanie w Przedszkolu

  8. Życie Szkoły

 

Tytuły archiwalne