Julian Tuwim


 

(Zestawienie bibliograficzne w wyborze - bibliografia przedmiotu)


Zestawienie bibliograficzne opracowane zostało na podstawie katalogu internetowego OPAC Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu oraz bibliograficznej bazy artykułów z czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu PROMAX.


Biblioteki, których dokumenty ujęte zostały w zestawieniu, a których nie posiada BP w Radomiu Filia w Warce to: BP w Radomiu, BP w Radomiu Filia w Białobrzegach, BP w Radomiu Filia w Grójcu, BP w Radomiu Filia w Kozienicach, BP w Radomiu Filia w Lipsku, BP w Radomiu Filia w Pionkach, BP w Radomiu Filia w Szydłowcu, BP w Radomiu Filia w Zwoleniu.

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 1. Julian Tuwim / Józef Ratajczak. Poznań: 1995. Sygnatura 4550, 4551.

 2. O Julianie Tuwimie 1894-1953 : poradnik bibliograficzny / Janusz Stradecki ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. Warszawa: 1969. Sygnatura: 1556.

 3. Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka / Michał Głowiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Warszawa: 1962. Sygnatura: 976.

 4. Warsztat czarodzieja / Monika Warneńska. Łódź: 1975. Sygnatura 13589.

 

 Artykuły z wydawnictw ciągłych

 

 1. Bawmy się wierszami dla dzieci Juliana Tuwima / Edyta Gałuszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 2, s. 40 – 45.

 2. I trwać w uporze : Julian Tuwim o poecie i poezji / Katarzyna Szewczyk // Polonistyka. - 2000, nr 2, s. 103 – 107.

 3. Kiedy autorytet staje się przyjacielem... / Monika Szczot // Polonistyka. - 2002, nr 3, s. 162 – 163.

 4. Liryczne "biedy" w wierszach dla dzieci Juliana Tuwima / Alicja Baluch // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999,nr 1, s. 12 – 13.

 5. O Julianie Tuwimie po łacinie / Dorota Żuchowska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 241 – 248.

 6. Przygoda z bajką w przedszkolu specjalnym / Iwona Ewa Sabała // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 32 – 37.

 7. Wakacyjna lokomotywa z wierszami Juliana Tuwima / Joanna Kołtun // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 7/8, s. 36 – 38.

 

 Scenariusze i konspekty (lekcji, imprez, konkursów)

 

 Przedszkola i szkoły podstawowe

 

 1. Cudowna i zabawna kraina Juliana Tuwima : konkurs czytelniczy dla klas I-III / Renata Chraniuk // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 13 – 14.

 2. Dokąd zawiezie nas lokomotywa : scenariusz zajęć dla klasy II / Anetta Boras // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 50 – 53.

 3. Jak Bambo opuszcza afrykańskie kraje i jak zimową nauczkę dostaje... : scenariusz przedstawienia przygotowującego do bezpiecznych ferii zimowych / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 61 – 62.

 4. Kto podróżuje ten nie leniuchuje // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 7, s. 34 – 38.

 5. Magiczne wiersze Juliana Tuwima / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 4, s. 15 – 19.

 6. Marzenia kapuśniaczka : konspekt lekcji dla klasy IV / Ewa Szczepanik // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 7 – 8.

 7. Poznajemy wiersze Juliana Tuwima : konkurs czytelniczy / Ewa Kwiecień // Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 52 – 54.

 8. Ptasie radio nadało : konkurs czytelniczy / Janina Witek // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 12, s. 26.

 9. Wiersze Juliana Tuwima bawią i uczą - konkurs czytelniczy / Beata Oparczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 17.

 10. Zagadki literowe : konkurs dla uczniów szkoły podstawowej promujący twórczość Juliana Tuwima i Jana Brzechwy / Janina Witek // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 15.

 

Gimnazja

 

 1. Scenariusz spotkania : pasje i namiętności Juliana Tuwima / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 4, s. 12 – 14.

 

 Szkoły ponadgimnazjalne

 

 1. Tuwim znany i mniej znany : scenariusz montażu literacko-muzycznego dla szkół ponadpodstawowych / Małgorzata Ptak-Chowańska . - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 12, s. 16 – 17.

 2. Śladami wiersza - Łódź Juliana Tuwima / Iwona Lewandowicz // Polonistyka. - 2010, nr 6, s. 37 – 39.

 

 Wydawnictwa zwarte (poza BP w Radomiu Filia w Warce)

 

 1. Julian Tuwim : bibliografia / Janusz Stradecki. Warszawa: 1959. Dostępne: Radom sygnatura 3053; Lipsko sygnatura 1223; Szydłowiec sygnatura 4269; Kozienice czytelnia, sygnatura 4105; Pionki czytelnia, sygnatura 6646.

 2. Julian Tuwim / Jadwiga Sawicka. Warszawa: 1986. Dostępne: Radom sygnatura 68052, 69761; Grójec sygnatura 29487; Kozienice sygnatura 17699; Lipsko sygnatura 15735; Pionki sygnatura 31489, 31490; Szydłowiec sygnatura 24552, 24553; Zwoleń sygnatura 20177, 20177; Radom czytelnia, sygnatura 69760.

 3. Kabaret Juliana Tuwima / Tomasz Stępień. Katowice: 1989. Dostępne: Radom sygnatura 75445.

 4. Listy / Konstanty Ildefons Gałczyński, Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski. Warszawa: 1969. Dostępne: Pionki sygnatura 16898.

 5. Listy do Tuwima i Lechonia : 1940-1943 / Mieczysław Grydzewski ; oprac. Janusz Stradecki. Warszawa: 1986. Dostępne: Radom sygnatura 69174, 69175; Kozienice sygnatura 18046; Lipsko sygnatura 16198, 16373, 16374; Pionki sygnatura 3152B.

 6. Poezja Juliana Tuwima w szkole / Beata Gendek. Kraków: 2000. Dostępne: Lipsko sygnatura 20411; Szydłowiec sygnatura 33409.

 7. Studia o poezji Juliana Tuwima / pod red. Ireneusza Opackiego. Katowice: 1982. Dostępne: Radom sygnatura 52593, 52594; Lipsko sygnatura 12649, 12650.

 8. Sztuka translatorska Juliana Tuwima : przekłady z poezji rosyjskiej / Bohdan Łazarczyk ; Polska Akademia Nauk, Komitet Słowianoznawstwa. Wrocław: 1979. Dostępne: Radom sygnatura 39472, 39473, 39474, 39919; Szydłowiec sygnatura 18227, 18228; Zwoleń sygnatura 12822, 12823; Radom czytelnia, sygnatura 39918.

 9. Tuwim / Mariusz Urbanek. Wrocław: 2004. Dostępne: Białobrzegi sygnatura 17990; Radom czytelnia, sygnatura 96310.

 10. Twarz Tuwima / Piotr Matywiecki. Warszawa: 2007. Radom sygnatura 103244; Grójec sygnatura 34608; Pionki sygnatura 37347.

 11. Twarz Tuwima / Piotr Matywiecki. Warszawa: 2007. Dostępne: Lipsko sygnatura 24987.

 12.  Wspomnienia o Julianie Tuwimie / red. Wanda Jedlicka i Marian Toporowski. Warszawa: 1963. Dostępne: Szydłowiec sygnatura 6471.

 13. Wybrane utwory Juliana Tuwima na lekcjach języka polskiego w kl. I-III / pod red. Barbary Kamińskiej ; CDN im. Władysława Spasowskiego. Oddział w Toruniu. Toruń: 1989. Dostępne: Radom czytelnia, sygnatura 279B.

 

Artykuły z wydawnictw ciągłych (poza BP w Radomiu Filia w Warce)

 

 1. Będę ja pierwszym w Polsce futurystą : wokół problemów twórczości Juliana Tuwima / Ryszard Matuszewski // Miesięcznik Literacki. - 1983, nr 3, s. 52 – 64. Dostępne: Radom.

 2. Folklor słowny źródłem inspiracji poetyckiej Jana Brzechwy i Juliana Tuwima / Teresa Smolińska // Literatura Ludowa. - 1995, nr 6, s. 3 – 17. Dostępne: Radom.

 3. Intertekstualne czytanie Tuwima / Henryk Gradkowski // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/98, nr 4, s. 30 – 40. Dostępne: Pionki, Radom.

 4. Julian Tuwim (1894-1953) : bibliografia / Beata Dorosz // Poradnik Bibliotekarza. - 1984, nr 2, s. 53 – 58. Dostępne: Lipsko, Radom, Szydłowiec, Zwoleń.

 5. Ludowa kreacja nonsensu w wierszach dla dzieci Jana Brzechwy i Juliana Tuwima / Teresa Smolińska // Literatura Ludowa. - 1987, nr 2, s. 21 – 30. Dostępne: Radom.

 6. Nie tylko Skamander / Anna Rymkiewicz . - Bibliogr. // Guliwer. - 2004, nr 1, s. 54 – 57. Dostępne: Radom.

 7. Poeci II Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej (W. Broniewski, J. Tuwim, J. Czechowicz) / Henryk Gradkowski // Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/95, z. 4, s. 5 – 15. Dostępne: Radom.

 8. Polsko-żydowskie gry kabaretowe, czyli Juliana Tuwima próba akulturacji / Knut Andreas Grimstad ; tł. Magdalena i Michał Lachman // Teksty Drugie. - 2009, nr 3, s. 47 – 62. Dostępne: Pionki, Radom.

 9. Śmiechu warte, czyli o poezji Brzechwy i Tuwima dla dzieci / Katarzyna Krasoń // Guliwer. - 1995, nr 5, s. 6 – 9. Dostępne: Lipsko, Radom.

 10. Świat dziecka w poezji Juliana Tuwima / Marta Ziółkowska-Sobecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 10, s. 579 – 586. Dostępne: Radom, Zwoleń.

 11. Tuwim / Aleksander Wat ; oprac. Piotr Pietrych // Zeszyty Literackie. - 2007, nr 3, s. 83 – 96. Dostępne: Radom.

 

Scenariusze i konspekty (lekcji, imprez, konkursów)

 

 Przedszkola i szkoły podstawowe

 

 1. Czy znasz Juliana Tuwima wiersze dla dzieci ? : scenariusz konkursu czytelniczego dla klas II-III / oprac. Barbara Podniesińska // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 27 – 28. Dostępne: Radom, Szydłowiec, Zwoleń.

 2. Deser w chmurach : scenariusz lekcji dla IV klasy / Malwina Dobrzyńska // Między Nami Polonistami. - 2006, nr 2, s. 15 – 16. Dostępne: Pionki, Radom.

 3. Wykorzystanie wiersza Juliana Tuwima "Słówka i sufka" w nauce ortografii - scenariusz zajęć dla klasy II / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2011/2012, nr 4, s. 76 – 83. Dostępne: Radom.

 

 Gimnazja

 

 1. Julian Tuwim - setna rocznica urodzin poety : gromadzenie materiałów o Julianie Tuwimie : lekcja biblioteczna // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s.29 – 30. Dostępne: Radom, Szydłowiec, Zwoleń.

 

 Zbiory specjalne (poza BP w Radomiu Filia w Warce)

 

 1. Julian Tuwim [Fotosy] : życie i twórczość / oprac. M. Sienkiewicz. Warszawa: 1985. Dostępne: Radom zbiory specjalne, sygnatura 37F.

 2. Skamandryci. Kas. 1 [Film] / scen. i real. filmów Tomasz Wilde. Warszawa:1995. Dostępne: Radom zbiory specjalne, sygnatura 350TV.

 

 

Opracował:
Przemysław Kowalski