Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne


 

(Zestawienie bibliograficzne w wyborze)


Zestawienie bibliograficzne opracowane zostało na podstawie katalogu internetowego OPAC Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu oraz bibliograficznej bazy artykułów z czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu PROMAX.

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 1. Aby polubić matematykę : zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Alicja Małasiewicz. - Wyd. 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. Sygnatura: 14253.

 2. Ja też to potrafię : program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. Sygnatura: 14227.

 3. Kramik : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne / Elzbieta Barańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. Sygnatura: 14231, 14257.

 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : "Edukacja Polska", cop. 2009. Sygnatura: 12683, 14152.

 5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. Sygnatura: 2332.

 6. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. - [Wyd. 2 popr.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygnatura: 2331, 2332, 2333.

 7. Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych / Elżbieta Waszkiewicz. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych / Jadwiga Jastrząb. Gry i zabawy w terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2002. Sygnatura: 12447.

 8. Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat / Renata Zofia Rutkowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. Sygnatura: 12443.


   

Artykuły z wydawnictw ciągłych

 

 1. O tym jak aktywnie i twórczo można spędzić czas na zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych : propozycja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Tatiana Grabowska . - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 4/5, s. I – V.

 2. Praca kompensacyjno-wyrównawcza / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 46 – 49.

 3. Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową / oprac. Jadwiga Jastrząb, Izabela Pufal, Agata Winnicka // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. II – V.

 4. Wszystko jest możliwe! : scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę dla uczniów klas IV z obniżoną sprawnością grafomotoryczną / Mirosława Kalicińska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 18 – 19.


 

 Stan na 11.09.2013 r.

Opracowała:
Bożena Podlasek